Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua
Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump - cong ty san xuat ao mua

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump

18-01-2017
Sau lễ nhậm chức và tiệc trưa long trọng tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 20/1, tân tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễu hành tới Nhà Trắng.

Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump

Sau lễ nhậm chức và tiệc trưa long trọng tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 20/1, tân tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễu hành tới Nhà Trắng.
Nơi ghi dấu ấn lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của Donald Trump

Việt Chung - Vũ Hoàng


Fanpage

Tin tức

Video