Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua

Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua

Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua

Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua

Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua
Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng - cong ty san xuat ao mua

Cận cảnh cánh đồng Mắc ca hơn 300ha tại Lâm Đồng

18-01-2017
Cây mắc ca có nguồn gốc hoang dã được người dân Lâm Đồng "thuần hóa" và trồng xen trong những vườn cà phê. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có trên 300ha trồng mắc ca, cung cấp 120 tấn hạt mỗi năm cho thị trường TP HCM, Đà Lạt, Hà Nội.

Booyoung Vina Mỗ Lao

Cây mắc ca có nguồn gốc hoang dã được người dân Lâm Đồng "thuần hóa" và trồng xen trong những vườn cà phê. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có trên 300ha trồng mắc ca, cung cấp 120 tấn hạt mỗi năm cho thị trường TP HCM, Đà Lạt, Hà Nội. Sunshine Hà Nội


Fanpage

Tin tức

Video